Aktuality

Čo je nové v našom domove seniorov?

Poradovníky

Zoznam žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v našom domove.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

logo_dolinka

Vitajte na stránkach nášho domova pre seniorov. Poskytujeme pobytovú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke, zameranú na podporu pri naplňovaní potrieb seniorov, ktorí majú zníženú sebestačnosť, zvlášť z dôvodu veku, a ktorých situácia vyžaduje pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby. Užívatelia služieb poskytovaných v Domove pre seniorov môžu mať taktiež pridruženú telesnú alebo ľahšiu formu zmyslovej vady a potrebujú pobytové služby sociálnej starostlivosti.

" Jedine dvoje rúk na svete si zaslúži, aby si ich bozkával:
ruky tvojho otca, ktoré na teba pracujú
 a ruky matkine, ktoré ťa vychovali."
AMICIS

"Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody,
ale krásni starí ľudia sú umelecké diela."
GOETHE

quecon