Naše Vianoce

Každý rok sa všetci spoločne tešíme na Vianoce, nebolo tomu inak ani tento rok. Spoločne sme si postavili a vyzdobili vianočný stromček, ale aj každý samostatne si vyzdobil svoju izbičku vo vianočnom duchu aj s pomocou svojich blízkych. Aby to bolo zaujímavejšie, vyhlásili sme súťaž o najkrajšie vyzdobenú izbu. Porota ohodnotila a  tri najkrajšie vyzdobené izby ocenila odmenami- balíčkami s vitamínmi, bylinkovými čajmi.  Spoločne sme si posedeli a zaspomínali na Vianoce na dedine, na zvyky a tradície, ktoré sú s týmito sviatkami spojené.

A takto spoločne sme si pomáhali pri zdobení stromčeka, každý sa snažil:

POZDRAVY OD DETÍ ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY  M.B.FUNTÍKA Z OČOVEJ

Býva každoročne zvykom, že nás prídu pozdraviť a potešiť svojim prekrásnym programovým pásmom deti zo základnej školy. Aj tento rok si pre nás pripravili pekný program,  za ktorý Vám všetci pekne ďakujeme!!!   Veru nie jedny oči zažiarili šťastím, nie jedna tvár sa rozžiarila a vyčarila úsmev a každé jedno srdiečko našich obyvateľov sa naplnilo radosťou a pocitom šťastia.  A takto to vyzeralo u nás, keď nás deti obdarili svojou spontánnosťou a radosťou :   ĎAKUJEME  VÁM !