Pozvánka na deň otvorených dverí dňa 5.12.2012

Zamestnanci a obyvatelia Domova seniorov Dolinka  v Očovej Vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý bude dňa 5.12.2012. Všetkých Vás srdečne pozývame, budete medzi nami srdečne vítaní.

Pozvánka na DOD 2012