Seniori na krídlach 2012

II.ročník spoločného stretnutia klientov domovov sociálnych služieb v Očovej.

 

Po úspešnom prvom ročníku podujatia sa nám  podarilo úspešne zorganizovať II. ročník spoločného stretnutia klientov domovov sociálnych služieb Podpoľania na letisku v Očovej. Týmto spôsobom sme sa snažili prispieť k zlepšeniu  kvality života našich seniorov, posilneniu sociálnych kontaktov tak pre našich klientov, ako aj  klientov z iných zariadení poskytujúcich sociálne služby. S finančnou podporou NADÁCIE ORANGE sme pripravili zábavno-súťažné dopoludnie na letisku v Očovej, ktoré sa konalo dňa 29.júna 2012. Na podujatie sme pozvali klientov zo zariadení pre seniorov z Detvy, Sebedína, Zvolenskej Slatiny, Hriňovej, Zvolena a Slovenskej Ľupče.

Aj keď nás od rána slniečko šteklilo hrejivými lúčmi, neubralo nič na nálade a nadšení našich klientov súťažiť. Na súťažiacich čakalo splnenie šiestich súťažných úloh v súťažných disciplínách. Hod loptičkou na cieľ – zrážanie plechoviek, aromaterapia – bylinky z babičkinej truhlice, hra s hokejkou na bránku, skladanie drevených puzzlí, vedomostná súťaž a disciplína, ktorá sa tešila najväčšiemu úspechu u súťažiacich, ale aj všetkých pozvaných hostí – disciplína pod názvom „ryžovanie zlata“. Všetci súťažiaci sa držali statočne, povzbudzovali ich diváci. Po ukončení súťažných disciplín sme vyhodnotili najúspešnejšie družstvo a aj  najlepších jednotlivcov, na ktorých čakala hlavná cena – 20 minútový vyhliadkový let lietadlom nad blízkym okolím podľa vlastného výberu. V stánkoch pod prístreškami pre všetkých účastníkov bolo pripravené občerstvenie, ktoré sme svojpomocne pripravili. Nielen pohľadom, ale aj vôňou lákali čerstvo upečené domáce koláče, chlebíčky, šaláty a iné dobroty, ktoré navodili takmer rodinnú atmosféru.

Drobné pozornosti pre našich hostí, darčeky a tiež vrecúška na aromaterapiu, pomôcky na ostatné disciplíny si naši klienti vyrobili sami v rámci tvorivých dielní v zariadení.  Počas celého dopoludnia bolo cítiť príjemnú atmosféru, bolo vidieť šťastie a radosť na tvárach všetkých seniorov, nielen tých súťažiacich. Šťastie a nadšenie neskrývali víťazi, ktorí absolvovali lety ponad blízke okolie. Pre strach a neistotu tu miesto nebolo, prevládal úsmev a radosť.

Cieľom stretnutia nebolo len zmerať si svoje sily v súťažných disciplínach, ale hlavne  stretnúť sa, vzájomne sa porozprávať a stráviť príjemné a zaujímavé dopoludnie.