„Týždeň mozgu“ medzi seniormi v našom zariadení

Lúštenie krížoviek je obľúbenou záľubou medzi našimi seniormi. Tak sme si v rámci „TÝZDŇA MOZGU“ vyhlásili súťaž v lúštení krížoviek. Veľmi dobre sa lúštia a sú dostupné maxi krížovky,  písmená sú veľké, čitateľné aj pre slabší zrak.  Tento druh krížoviek sme si zabezpečili pre všetkých, seniori sa medzi sebou primerane rozdelili do skupín, a každá skupina dostala po 2 krížovky, ktoré mala za úlohu výlúštiť v časovom limite. Po ukončení súťaže sa krížovky vyhodnotili, určilo sa poradie. Pri vyhodnocovaní sa prihliadalo na počet vylúštených slov, prípadné chyby a vylúštenie tajničky. Podstatné však bolo nadšenie a chuť do súťaženia.

Človek si pri lúštení krížoviek nielen precvičuje mozog, núti sa premýšľať, ale pri práci v skupine si utvrdzuje vzájomnú spolupatričnosťs inými ľuďmi, zmysel vzájomne si pomáhať.  Do súťaže sa nepriamo zapojili aj príbuzní a rodinní príslušníci, ktorí v čase návštevy  tiež  pomohli doplniť prázdne okienka v krížovke. Bolo veľmi dobre pozerať sa, ako sa naši seniori vzájomne dokážu dopĺňať a pomáhať si. Niektoré krížovky mali vyššiu náročnosť, ale nás „skalný“ lúštiteľ krížoviek pán Čunderlík  nemal problém ani s takýmito krížovkami. Všetci si lámali hlavu až dovtedy, kým okienko s tajničkou nebolo vylúštené.  Na koniec sme súťaž ukončili vyhodnotením družstiev a odmenili najlepších balíčkami s vitamínmi.