Zo života seniorov Domova seniorov Dolinka

Jar a prvé teplé a hrejivé lúče slnka rozjasnili tváre aj našich obyvateľov. Pekné slnečné počasie nás vylákalo  na terasu, tých fyzicky zdatnejších aj na krátke vychádzky do blízkeho okolia. Pri posedeniach sme si spoločne čítali, potom sme spoločne spomínali na zvyky a tradície, ktoré si dodržiavali naši  obyvatelia počas predveľkonočného a jarného obdobia.

A aké by to boli sviatky Veľkej noci bez korbáčov! Tie  nemohli chýbať ani na tieto sviatky Veľkej noci. Môžeme sa právom pochváliť, že tie sme si veru zhotovili sami. Tí zručnejší a zdatnejší sa veru  nemali za čo hanbiť, pri pletení korbáčov z vŕbového prútia nám pomáhala  odborníčka, prútikárka.

Chceme sa je touto cestou poďakovať pani Rudíkovej  za pomoc a cenné rady pri našich snahách priblížiť sa prútikárskemu  remeslu. V týchto snahách sa snažíme pokračovať ďalej, tí zručnejší  si vyskúšali aj náročnejšie techniky pletenia košíčkov.

Aj tieto techniky sme zvládli výborne za pomoci odbornej lektorky Janky Gažovej z „Tvorivých dielní“z Cerova. Aj jej preto právom patrí naše poďakovanie. Do budúcna plánujeme v týchto aktivitách pokračovať, chceli by sme vyskúšať aj zložitejšie techniky, napríklad aj  pletenie filfáskov ( opálok), ktoré bežne používali naši predkovia pri zberaní úrody z políčok, alebo aj na nosenie dreva do sporákov cez zimu.

Veľkonočné sviatky pominuli a my všetci – klienti aj zamestnanci sme jar  privítali v našom zariadení  pri skrášľovaní prostredia okolo nášho sociálneho zariadenia. Spoločne sme sa stretli pri úprave okolia, výsadbe kvetín do kvetinového záhona, výsadbe okrasných drevín, údržby trávnikov.

Aj týmto spôsobom sa zapojili do akcii organizovaných pri príležitosti „Dňa zeme“, ktorý si v apríli pripomíname. Vysadené  nové okrasné stromčeky, kvetiny a trávniky budú skrášľovať okolie Domova seniorov Dolinka  a Zdravotného strediska.

Je to už tri roky, čo sme v rámci projektu „Oáza pokoja“  podporeného z Enviromentálneho fondu  pri Agentúre životného prostredia SR v Banskej Bystrici vysadili a upravili celé okolie budovy sociálneho zariadenia.

V tomto roku sme doplnili výsadbu aj ovocnými stromčekmi podľa výberu našich klientov. Dúfame, že sa im bude dariť a úroda z nich bude spestrením našej kuchyne. Terasu sme skrášlili muškátmi a inými okrasným balkónovými kvetmi a letničkami.