Aj karneval je dôkazom, že zo života sa môžeme tešiť v každom veku

Tešiť sa zo života v každom veku a v každom čase, zabávať sa a vedieť sa tešiť zo spoločných chvíľ prežitých s  priateľmi, príbuznými je neopakovateľný zážitok pre každého z nás. Chvíle prežité spolu sú jedinečné, plné emócií, pocitu šťastia a radosti. Pretože týchto okamihov je čoraz menej, snažíme sa vytvárať prostredie a  podmienky, aby týchto chvíľ neubúdalo, ale naopak, bolo ich čím ďalej viac.  Jednou z  našich snáh bolo karnevalové stretnutie seniorov v našom zariadení.  Rozžiarené tváre  hovorili za všetko, šťastie a iskierky v očiach seniorov  boli pre nás tým najväčším poďakovaním.