Pozdrav seniorom od mladých

Na sklonku jesene padá lístie, jeseň prírodu sfarbuje do množstva krásnych farieb. Ako každé ročné obdobie, tak aj jeseň má svoje čaro.Preto v jeseň je mesiac október venovaný seniorom, je venovaný úcte, porornosti k našim starším.  Každoročne si spoločne pripomenieme tieto dni posedením, prídu nás pozdraviť deti zo Základnej školy Mateja Bela Funtíka z Očovej s kyticou pozdravov, ktorú uvili s piesní, tancov, milých slov a veršov venovaných našim seniorom.   Všetkým sa oči rozžiarili šťastím, spoločne si pospevovali tóny ľudových piesní a všetkými zmyslami prijímali radosť, šťastie a dobrú náladu, ktorú nám rozospievaná mládež priniesla.  Aspoň na chvíľočku sa podarilo zabudnúť na starosti všedného dňa, choroby, bolesť, ktorú choroby zo sebou prinášajú.  Srdečne ďakujeme.