Vítanie jari v remeselnom dvore

Stalo sa tradíciou tak v našej obci, ako aj v iných obciach na Slovensku, že sa snažíme udržať zvyky našich predkov a každoročne úvitame jar so  zvykmi, ktoré sú s vítaním jari spojené. Aj tento rok sme sa stretli na nádvorí Remeselného dvora na podujatí spojenom s predajnými trhmi, predvádzaním ľudových remesiel, návštevníci si mohli vyskúšať prútikárske remeslo,  vyfarbovanie a rôzne techniky výroby veľkonočných vajíčok.  Príjemnú atmosféru na nádvorí dopĺňala vôňa posúchov, halušiek a iných dobrôt.   Pre návštevníkov bol pripravený bohatý a prekrásny kultúrny program, ktorý určite bol pre každého veľkým a pekným zážitkom a pookriatím duše. Naši seniori na nádvorí Remeselného dvora prezentovali  svoje  výrobky z tvorivých dielní, tí ktorým zdravie čo len trochu dovolilo prišli pozrieť na program. Tiež na výrobky a prezentáciu techník z tvorivých dielní iných.  Bolo to veľmi príjemné dopoludnie , ktoré bolo nielen spestrením každodenného života, ale aj prínosom pre každého z nás, obohatením  vnútorného života.

Šťastie a úsmev na tvárach všetkých je dôkazom spokojnosti

Zaujímali najmä technické parametre……..