Uzatvorenie od 25.11.2021

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie sa Domov seniorov Dolinka od 25.11.2021 uzatvára !!!!! Návštevy nie sú povolené  do odvolania !!!

Ďakujeme