Uzatvorenie zariadenia do 30.06.2022

Na základe Usmernenia MPSVaR je Domov seniorov Dolinka z dôvodu pozitívne testovaných prijímateľov na Covid-19 do odvolania uzatvorený!!!