Uzatvorenie Domova seniorov Dolinka od 26.09.2022

Oznamujeme, že sa Domov seniorov Dolinka uzatvára od 26.09.2022 pre prvú pozitívnu prijímateľku sociálnej služby na ochorenie Covid – 19. Uzatvorenie bude platiť až do odvolania.
Ďakujeme