Uzatvorenie Domova seniorov Dolinka od 30.12.2022 do 9.01.2023

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, zvýšenej
chorobnosti a v súvislosti s vysokým výskytom chrípky
a chrípke podobných respiračných ochorení

sú návštevy od 30.decembra 2022 v Domove seniorov Dolinka zakázané do 09.01.2023