Ukončenie karantény od 09.01.2023

Domov seniorov Dolinka ukončuje karanténu od 09.01.2023