Pracovná ponuka

Domov seniorov Dolinka Očová hľadá na trvalý pracovný pomer
zdravotnú sestru so špecializáciou a opatrovateľku s opatrovateľským kurzom.
Bližšie informácie na tel. čísle 0917 699 697 alebo osobne..