OZNAM

Pre zvyšujúci sa výskyt respiračných ochorení odporúčame z dôvodu ochrany zdravia prijímateľov sociálnych služieb pri pobyte v interiéri Domova seniorov Dolinka prekrytie horných dýchacích ciest. Ďakujeme