Aktuality

Keď sa kniha života otvára na 95. strane

Tvár popísaná známkami času, milý pohľad, úsmev v perách, krok aj keď už neistý,  ale pokoj v duši a pocit šťastia v srdci !!   Takto sa spoločne s nami tešila pani Magdaléna HRONČIAKOVÁ  v deň dožitých prekrásnych 95.narodením.   Zo srdca Vám všetci blahoželáme a prajeme Vám, aby Vám pán Boh dovolil spoločne sa tešiť v zdraví ešte veľa, veľa ďalších dní .  Blahoželáme!!!!!! STRIEBRO VAŠICH VLASOV JE MÚDROSTI DOKLAD, STRIEBRO VAŠICH VLASOV JE  NÁŠ VEĽKÝ POKLAD!….   Kedˇsa kniha života otvorí na 70.strane  !!!……………………………….. Naša klientka pani Elenka Balážová v deň svojich 70.narodenín žiarila šťastím. Zo srdca Vám prajeme Čítajte viac

Seniori v arboréte SAV v Tesárskych mlyňanoch

Máj sa v Arboréte v Tesárskych Mlyňanoch už tretí rok nesie v znamení celoslovenskej súťaže seniorov o najkrajšiu ručnú prácu pod názvom Seniorske aktivity v arboréte Tesárske Mlyňany. Minulý rok sme sa tejto súťaže zúčastnili a práce našich klientiek boli ocenené, umiestnili sa na peknom treťom mieste.  Tento ročník súťaže sme si chceli pozrieť osobne, vidieť výstavu prác a  pozrieť si  aspoň z časti arborétum, prejsť sa po parku a tešiť sa v objatí nekonečnej zelene. Aspoň na chvíľočku zavrieť oči, nechať sa unášať objatím  vzácnych starých stromov, počúvať šum lístia storočných dubov, všetkými zmyslami vnímať a preciťovať tú nekonečnú Čítajte viac

Deň zeme

Každoročne sa zapájame aj my s našimi seniormi v rámci našich možností do aktivít spojených s DŇOM ZEME. Pripojili sme sa k environmentálnym aktivitám, spoločne so žiakmi zo ZŠ M.B.Funtíka z Očovej sme čistili a upratovali okolie nášho zariadenia a v parkovej a oddychovej zóne v blízkosti našej budovy.

Vítanie jari v remeselnom dvore

Stalo sa tradíciou tak v našej obci, ako aj v iných obciach na Slovensku, že sa snažíme udržať zvyky našich predkov a každoročne úvitame jar so  zvykmi, ktoré sú s vítaním jari spojené. Aj tento rok sme sa stretli na nádvorí Remeselného dvora na podujatí spojenom s predajnými trhmi, predvádzaním ľudových remesiel, návštevníci si mohli vyskúšať prútikárske remeslo,  vyfarbovanie a rôzne techniky výroby veľkonočných vajíčok.  Príjemnú atmosféru na nádvorí dopĺňala vôňa posúchov, halušiek a iných dobrôt.   Pre návštevníkov bol pripravený bohatý a prekrásny kultúrny program, ktorý určite bol pre každého veľkým a pekným zážitkom a pookriatím duše. Naši seniori na Čítajte viac

Trávenie voľného času seniorov

Prichádza jar , na ktorú naši seniori čakajú ,ale musíme úprimne  priznať, že nielen oni. Čakáme na ňu všetci, lebo slniečka bolo v zimnom období málo.V čase nepriaznivého počasia trávime voľný čas v činnosti v tvorivých dielňach,  spoločenskými hrami, besedami v skupine. Jar je pre nás všetkých očakávaním, lebo s príchodom jari všetci načerpáme síl zo slniečka, ktoré nám dodáva energiu, dobrú náladu a prospešne vplýva na naše zdravie.

Voľné chvíle seniorov

Počas dlhých zimných dní nás slniečko navštevuje poskromnejšie, dni bývajú dlhé, sychravé. Tieto chvíle využívame na hranie spoločenských hier, skladanie puzzlí, pexesa. V rámci memory cvičení riešime osemsmerovky , krížovky a hlavolamy. Poskladať mapu EURÓPY bolo náročné. Výsledok stál za úsmev a radosť z úspechu.

Separovanie odpadu v Domove seniorov Dolinka

Veľkým nedostatkom súčasnej doby je nadmerná tvorba domového odpadu. Likvidácia odpadu sa stáva pre všetky obecné úrady veľkým problémom. Problém nespočíva len v tom, že jeho vývoz a likvidácia neúmerne zaťažuje obecnú pokladňu ale sú medzi nami aj nezodpovední jednotlivci, ktorí sú ľahostajní k prírode a odpad ani netriedia ba dokonca znečisťujú aj svoje okolie. Tvorba domového odpadu je aj súčasťou života v Domove seniorov Dolinka. Aby ho bolo čo najmenej rozhodli sme sa vytvoriť také podmienky aby naši obyvatelia a zamestnanci mohli všetok odpad triediť a tak prispieť k lepšiemu životnému prostrediu v budúcnosti.          Triedenie odpadu by Čítajte viac