Krízový plán ochrany zamestnancov a obyvateľov domova pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19)