Pracovná ponuka

Domov seniorov Dolinka Očová hľadá na trvalý pracovný pomer zdravotnú sestru so špecializáciou a opatrovateľku s opatrovateľským kurzom. Bližšie informácie na tel. čísle 0917 699 697 alebo osobne..

Otvorenie Domova seniorov Dolinka od 12.10.2022

S radosťou Vám oznamujeme že Naše zariadenie sa  otvára pre rodinných príslušníkov  a priateľov od 12.10.2022 Naďalej platia opatrenia  ako sú prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk a zapísanie sa do knihy návštev. Ďakujeme 🙂

Otvorenie zariadenia od 19.07.2022

Od 19.07.2022 sa znovu otvárame pre rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Prosíme Vás pri návšteve je potrebné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/ rúškom, vydezinfikovať si ruky, zapísať sa do knihy návštev a dodržiavať 2m odstup. Návštevy sú umožnené do 16.00hod. Ďakujeme