Darovacie zmluvy

2023

Darovacia zmluva 2/2023 –  Pavliková Anna

Darovacia zmluva 1/2023 – Antal Peter

2020

Darovacia zmluva – rodina Snopčeková

Darovacia zmluva – Anna Spodniaková

Darovacia zmluva – Anna Laurošková

Darovacia zmluva – rodina Tesáková

Darovacia zmluva – rodina Chabadová

2019

Darovacia zmluva – Anna Spodniaková

Darovacia zmluva – Mária Futáková

2018

Darovacia zmluva – Denisa Farrov

Darovacia zmluva – Zuzana Filová

2017

Darovacia zmluva  – Ing Anna Kolesárová

Darovacia zmluva – Jana kop

Darovacia zmluva  – Ondrej Holík

Darovacia zmluva – Ján Lauroško

2016

Darovacia zmluva -Ing. Anna Kolesárová

Darovacia zmluva -Jana Kop

Darovacia zmluva – Magdaléna Široká

Darovacia zmluva – Anna Svoreňová

Darovacia zmluva – Ondrej Holík