O nás

Domov seniorov Dolinka je zariadenie sociálnych služieb. Predmetom činnosti zariadenia je poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starším občanom a zdravotne postihnutým občanom s fyzickými a zmyslovými poruchami v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov. Zriaďovateľom domova, ako rozpočtovej organizácie je obec Očová. Zariadenie sa nachádza v tichej časti obce Očová vzdialenej približne 15 km od mesta Zvolen.

   

Domov seniorov Dolinka má výhodnú polohu v širšom centre obce. K budove patrí priľahlý park s prístupom pre imobilných, zdravotne postihnutých obyvateľov domova seniorov, ale aj k pohodlnému prístupu ostatných obyvateľov obce. Centrálnym bodom parku je priestranný altánok s možnosťou posedenia si na lavičkách s elektrickou prípojkou a pitnou vodou.

Budova domova sociálnych služieb je bezbariérová, dvojpodlažná s  výťahom. V podkrovnej časti sú situované jedno a dvojposteľové izby. Každá izba je vybavená vlastným sprchovacím kútom a sociálnym zariadením. Pre obyvateľov s pohybovými ťažkosťami sú sociálne zariadenia vybavené bezpečnostnými madlami. V podkrovnej časti domova sú kompletne zariadené dve kuchynky. Na oddych, trávenie voľného času pre obyvateľov zariadenia slúži spoločenská miestnosť s TV prijímačom. Súčasťou podkrovia je rozľahlá prekrytá terasa, kde môžu seniori tráviť svoj voľný čas,  posedieť si  počas horúcich letných dní.

V prízemnej časti sú tri izby určené pre ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov Domov seniorov Dolinka s vlastnými sociálnymi zariadeniami. Sociálne zariadenia a sprchy sú vybudované tak, aby umožnili prístup obyvateľa na invalidnom vozíku bez obmedzenia, s pomocnými úchytmi a madlami pre jeho lepšiu mobilitu a bezpečnosť.  Sociálne zariadenia sú dostatočne priestranné, aby umožnili dobrú manipuláciu zdravotnému personálu s klientom.

Budova je viacúčelová a okrem zariadenia pre seniorov služieb v nej sídli zdravotné stredisko a lekáreň. Budova je dispozične riešená tak, aby sa v nej sídliace zariadenia navzájom nerušili, ale naopak aby sa vhodným spôsobom dopĺňali, hlavne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov domova. V súčasnosti má sociálne zariadenie kapacitu 27  lôžok. O obyvateľov domova  sa  stará 14 zamestnancov.

Trend starnutia populácie v našej spoločnosti jednoznačne pokračuje. So stúpajúcim vekom narastá počet chronických ochorení, vyžadujúcich  dlhodobú liečbu a náročnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť.

Našim cieľom je poskytovať čo najlepšiu starostlivosť a tak  prispieť k zlepšeniu a skvalitneniu životných podmienok starších, zdravotne postihnutých občanov a umožniť im prežiť dôstojný zvyšok života a zmierniť ich sociálne a  ľudské utrpenie.

V zariadení sú umiestnení nielen občania z obce, ale aj  obyvatelia z celého Slovenka

Buletin-Dolinka_final

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2019