Poradovník žiadateľov

        ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA
ku dňu 07.11.2019

 

Meno a priezvisko

Dátum prijatia žiadosti

1

 Anna LALÍKOVÁ

19.12.2018

2

 Emília HANUSKOVÁ

12.03.2019

3

 Mária   OSTRIHOŇOVÁ

15.03.2019

4

 Ivan KORYTÁR
  28.06.2019

5

 Florian GLONEK
  22.07.2019

6

 Soňa NAVRÁTILOVÁ
  26.07.2019

7

 Jana LAUKOVÁ    13.08.2019

8

 Pavel TUČEK    14.08.2019

9

 Jozef MICHÁLIK
   16.08.2019

10

 Helena MATUŠKOVÁ
    27.08.2019

11

 Ondrej MATUŠKA
    27.08.2019

12

 Zuzana DANIELOVÁ
    30.08.2019

13

 Anna ĎURICOVÁ     02.09.2019

14

 Peter ŤAVODA
   10.09.2019

15

 

 Emília MIČODOVÁ
   10.09.2019
16
 Marta SLAŠŤANOVÁ
   16.09.2019
17
 Zuzana BADINKOVÁ
    01.10.2019
18
 Agnesa GAŠPAROVÁ
    03.10.2019
19
 Mária GLONČÁKOVÁ
    22.10.2019
20
 Cyril ZEMAN     22.10.2019
21
 Štefan ŠUŠUK
    23.10.2019
22
 Mária LACKOVÁ
    25.10.2019
23
 Ján LACKO
    25.10.2019
24
 Mária ĎURAČKOVÁ
    11.11.2019