Zoznam žiadateľov o sociálnu službu

 23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 10.08.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 8800 26.04.2019 Očová
2. 7660 26.07.2019 Banská Bystrica
3. 7340 16.08.2019 Vígľaš – Pstruša
4. 7560 02.09.2019 Detva
5. 7080 10.09.2019 Očová
6. 7200 10.09.2019 Očová
7. 7740 14.01.2020 Zvolen
8. 8000 21.01.2020 Banská Bystrica
9. 8010 27.01.2020 Banská Bystrica
10. 9560 03.02.2020 Zvolen
11. 7380 04.02.2020 Medzibrod
12. 8040 12.02.2020 Zvolen
13. 7081 28.02.2020 Zvolen
14. 8370 02.03.2020 Slovenská Ľupča
15. 7320 02.03.2020 Zvolen
16. 7380 04.02.2020 Medzibrod
17. 7070 11.03.2020 Očová
18. 1276 15.05.2020 Očová
19. 1400 29.05.2020 Banská Bystrica
20. 7570 29.06.2020
Zvolen
21. 3750 13.07.2020
Slovenská Ľupča
22. 8011 31.07.2020 Látky
23. 7760 25.08.2020 Zvolen
24. 7950 31.08.2020 Banská Bystrica
25. 7140 17.09.2020
Zvolen
26. 7621 06.10.2020 Zvolen
27. 0800 07.10.2020 Zvolen
28. 5775 02.11.2020 Zvolen
29. 1600 02.11.2020
Zvolen
30. 6090 19.11.2020 Nová Baňa
31. 7201 23.11.2020 Zvolen
32. 6774 17.12.2020 Zvolen
33. 8500 22.12.2020 Zvolen
34. 7460 25.02.2021 Kováčová
35.
36.