Zoznam žiadateľov o sociálnu službu

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 10.08.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 8713 20.03.2023 Zvolen
2. 5500 21.04.2015 Zvolen
3. 2580 13.11.2019 Zvolen
4. 6774 17.12.2020 Zvolen
5. 1274 15.05.2020 Očová
6. 3750 13.07.2020 Slovenská Lupča
7. 7150 12.11.2021 Banská Bystrica
8. 7330 17.08.2022 Zvolen
9. 2000 17.08.2022 Zvolen
10. 7890 07.12.2022 Podkriváň
11. 2709 04.01.2022 Detva
12. 9420 18.01.2023 Banská Bystrica
13. 7830 20.01.2023 Banská Bystrica
14. 2850 10.03.2023 Zvolen
15. 7300 10.03.2023 Poníky
16. 5734 10.03.2023 Poníky
17. 7510 12.04.2023 Banská Bystrica
18. 9793 11.04.2023 Banská Bystrica
19. 1140 07.12.2022 Podkriváň
20. 0772 24.11.2022 Zvolen
21. 7490 17.10.2022 Banská Bystrica
22. 7530 05.08.2022 Očová
23. 1111 16.08.2021 Lieskovec
24. 1000 29.04.2021 Zvolen
25. 0550 27.09.2019 Banská Bystrica
26. 6800 25.02.2019 Zvolen
27. 4200 14.06.2016 Budča
28. 7129 29.12.2015 Zvolen
29. 5000 29.05.2023 Zvolen
30. 4774 29.05.2023 Detva
31. 8722 29.05.2023 Zvolen
32. 7740 29.05.2023 Zvolen
33. 4510 29.05.2023
34. 9716 31.05.2023 Zvolenská Slatina