Zoznam žiadateľov o sociálnu službu

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 10.08.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 7660 26.07.2019 Banská Bystrica
2. 7340 16.08.2019 Vígľaš – Pstruša
3. 7560 02.09.2019 Detva
4. 7080 10.09.2019 Očová
5. 7200 10.09.2019 Očová
6. 7210 16.09.2019 Ihráč
7. 7620 22.10.2019 Zvolen
8. 2900 23.10.2019 Detva
9. 7710 11.11.2019 Detva
10. 7550 27.11.2019 Zvolen
11. 7720 05.12.2019 Zvolen
12. 7740 14.01.2020 Zvolen
13. 8000 21.01.2020 Banská Bystrica
14. 8001 22.01.2020 Sebedín – Bečov
15. 8010 27.01.2020 Banská Bystrica
16. 9560 03.02.2020 Zvolen
17. 7420 04.02.2020 Banská Bystrica
18. 7380 04.02.2020 Medzibrod
19. 8040 12.02.2020 Zvolen
20. 7081 28.02.2020 Zvolen
21. 8370 02.03.2020 Slovenská Ľupča
22. 7320 02.03.2020 Zvolen
23. 1670 09.03.2020 Zvolen
24. 7070 11.03.2020 Očová
25. 7350 30.03.2020 Sliač
26. 1276 15.05.2020 Očová
27. 1400 29.05.2020 Banská Bystrica
28. 7570 29.06.2020
Zvolen
29. 3750 13.07.2020
Slovenská Ľupča
30. 8011 31.07.2020 Látky
31. 8780 07.08.2020
Poniky
32. 7760 25.08.2020 Zvolen
33. 7950 31.08.2020 Banská Bystrica
34. 7140 17.09.2020
Zvolen