Poradovník žiadateľov

    ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA
ku dňu 10.09.2019

 

Meno a priezvisko

Dátum prijatia žiadosti

1

Anna LALÍKOVÁ

19.12.2018

2

Emília HANUSKOVÁ

12.03.2019

3

Mária OSTRIHOŇOVÁ

15.03.2019

4

Ivan KORYTÁR
  28.06.2019

5

Florian GLONEK
  22.07.2019

6

Soňa NAVRÁTILOVÁ
  26.07.2019

7

Jana LAUKOVÁ    13.08.2019

8

Pavel TUČEK    14.08.2019

9

Jozef MICHÁLIK
   16.08.2019

10

Helena MATUŠKOVÁ
    27.08.2019

11

Ondrej MATUŠKA
    27.08.2019

12

Zuzana DANIELOVÁ
    30.08.2019

13

Anna ĎURICOVÁ     02.09.2019

14

Peter ŤAVODA
   10.09.2019
15

 

Emília MIČODOVÁ
   10.09.2019
16
Marta SLAŠŤANOVÁ
   16.09.2019