Poradovník žiadateľov

ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA
ku dňu 18.03.2019

 

Meno a priezvisko

Dátum prijatia žiadosti

1

Anna BUČKOVÁ

20.04.2017

2

Anna PIVOLUSKOVÁ

04.12.2017

3

Elena KOREŇOVÁ

03.05.2018

4

Estera HAASOVÁ

20.12.2016

5

Ján KAMENSKÝ

10.10.2017

6

Anna LAUROŠKOVÁ

20.09.2018

7

Mária ŠMÁLOVÁ

23.11.2018

8

Anna BAHÝĽOVÁ

06.12.2018

9

Anna LALÍKOVÁ

19.12.2018

10

Alžbeta HALAMOVÁ

12.02.2019

11

Ing. Ján KRNÁČ

30.11.2017

12

Ondrej SZÁRAZ

12.07.2018

13

Otto AXMANN

28.02.2018

14

Emília PAUČOVÁ

29.12.2015

15

Anna BEZEKOVÁ

14.06.2016

16

Jozef NIŠČÁK

04.07.2017

17

Mária GUNIČOVÁ

31.07.2017

18

Magdaléna BOBOROVÁ

25.02.2019

19

Pavel KLINEC

26.02.2019

20

Eva BIELIKOVÁ

04.03.2019

21

Ján VANČO

07.03.2019

22

Emília HANUSKOVÁ

12.03.2019

23

Anna VOLKOVÁ

13.03.2019

24

Mária OSTRIHOŇOVÁ

15.03.2019

25

Ján LUPTÁK 26.04.2019

26

Anna MIKŠÍKOVÁ
21.05.2019

27

Štefánia CHOVANOVÁ
22.05.2019