Zoznam žiadateľov o sociálnu službu

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 10.08.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 7129 29.12.2015 Zvolen
2. 5500 21.04.2017 Zvolen
3. 4200 14.06.2016 Budča
4. 2200 12.02.2019 Budča
5. 6800 25.02.2019 Zvolen
6. 1174 26.02.2019 Dúbravy
7. 8800 26.04.2019 Očová
8. 7080 10.09.2019 Očová
9. 5500 27.09.2019 Banská Bystrica
10. 3700 03.10.2019 Očová
11. 1276 15.05.2020 Očová
12. 3750 13.07.2020 Slovenská Ľupča
13. 2580 13.11.2019 Zvolen
14. 7760 25.08.2020 Zvolen
15. 7140 17.09.2020 Zvolen
16. 5775 02.11.2020 Zvolen
17. 1933 02.11.2020 Slatinské Lazy
18. 6774 17.12.2020 Zvolen
19. 1000 29.04.2021 Zvolen
20. 5779 26.05.2021 Málinec
21. 8200 21.06.2021 Zvolen
22. 2080 21.06.2021 Zvolen
23. 1171 21.06.2021 Zvolen
24. 5300 06.07.2021 Detva
25. 1111 16.08.2021 Lieskovec
26. 7150 12.11.2021 Banská Bystrica
27. 2726  05.05.2022  Očová
28. 5816 23.05.2022 Očová
29. 7410 29.06.2022 Očová
30. 7530 05.08.2022 Očová
31. 2000 17.08.2022 Zvolen
32. 7330 17.08.2022 Zvolen
33. 5300  06.09.2022  BB/Poníky
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.