Poradovník žiadateľov

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 28.07.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 7660 26.07.2019 Banská Bystrica
2. 7340 16.08.2019 Vígľaš – Pstruša
3. 7520 30.08.2019 Zvolen
4. 7560 02.09.2019 Detva
5. 7080 10.09.2019 Očová
6. 7200 10.09.2019 Očová
7. 7210 16.09.2019 Ihráč
8. 7620 22.10.2019 Zvolen
9. 2900 23.10.2019 Detva
10. 7710 11.11.2019 Detva
11. 7550 27.11.2019 Zvolen
12. 7720 05.12.2019 Zvolen
13. 7740 14.01.2020 Zvolen
14. 8000 21.01.2020 Banská Bystrica
15. 8001 22.01.2020 Sebedín – Bečov
16. 8010 27.01.2020 Banská Bystrica
17. 9560 03.02.2020 Zvolen
18. 7420 04.02.2020 Banská Bystrica
19. 7380 04.02.2020 Medzibrod
20. 8040 12.02.2020 Zvolen
21. 7081 28.02.2020 Zvolen
22. 8370 02.03.2020 Slovenská Ľupča
23. 7320 02.03.2020 Zvolen
24. 1670 09.03.2020 Zvolen
25. 7070 11.03.2020 Očová
26. 7350 30.03.2020 Sliač
27. 1276 15.05.2020 Očová
28. 1400 29.05.2020 Banská Bystrica
29. 7570 29.06.2020
Zvolen
30. 3750 13.07.2020
Slovenská Ľupča