Zoznam žiadateľov o sociálnu službu

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 10.08.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 7129 29.12.2015 Zvolen
2. 5500 21.04.2017 Zvolen
3. 4200 14.06.2016 Budča
4. 2200 12.02.2019 Budča
5. 6800 25.02.2019 Zvolen
6. 1174 26.02.2019 Dúbravy
7. 8800 26.04.2019 Očová
8. 2752 21.02.2019 Veľký Krtíš
9. 7660 26.07.2019 Banská Bystrica
10. 7340 16.08.2019 Vígľaš – Pstruša
11. 7080 10.09.2019 Očová
12. 5500 27.09.2019 Banská Bystrica
13. 3700 03.10.2019 Očová
14. 8040 12.02.2020 Zvolen
15. 7070 11.03.2020 Očová
16. 1276 15.05.2020 Očová
17. 3750 13.07.2020 Slovenská Ľupča
18. 2580 13.11.2019 Zvolen
19. 7760 25.08.2020 Zvolen
20. 7950 31.08.2020 Banská Bystrica
21. 7140 17.09.2020 Zvolen
22. 5775 02.11.2020 Zvolen
23. 1933 02.11.2020 Slatinské Lazy
24. 6774 17.12.2020 Zvolen
25. 8500 22.12.2020 Zvolen
26. 7460 25.02.2021 Kováčová
27. 0300 12.03.2021 Zvolen
28. 2402 19.04.2021 Zvolen
29. 1000 29.04.2021 Zvolen
30. 2786 10.05.2021 Očová
31. 5779 26.05.2021 Málinec
32. 6956 09.06.2021 Šahy/ Očová
33. 7720 10.06.2021 Očová
34. 7750 10.06.2021 Očová
35. 8200 21.06.2021 Zvolen
36. 2080 21.06.2021 Zvolen
37. 1171 21.06.2021 Zvolen
38. 5300 06.07.2021 Detva
39. 7470 23.07.2021 Banská Bystrica
40. 4215 21.08.2021 Zvolen
41. 6900 31.08.2021 Detva
42. 7150 22.09.2021 Banská Bystrica
43. 6300 01.10.2021 Zvolen
44. 8120 06.10.2021 Budča
45. 7150 12.11.2021 Banská Bystrica