Poradovník žiadateľov

  ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA
ku dňu 04.06.2019

 

Meno a priezvisko

Dátum prijatia žiadosti

1

Estera HAASOVÁ

20.12.2016

2

Ján KAMENSKÝ

10.10.2017

3

Anna LAUROŠKOVÁ

20.09.2018

4

Mária ŠMÁLOVÁ

23.11.2018

5

Anna BAHÝĽOVÁ

06.12.2018

6

Anna LALÍKOVÁ

19.12.2018

7

Alžbeta HALAMOVÁ

12.02.2019

8

Ing. Ján KRNÁČ

30.11.2017

9

Ondrej SZÁRAZ

12.07.2018

10

Otto AXMANN

28.02.2018

11

Emília PAUČOVÁ

29.12.2015

12

Anna BEZEKOVÁ

14.06.2016

13

Jozef NIŠČÁK

04.07.2017

14

Mária GUNIČOVÁ

31.07.2017

15

Magdaléna BOBOROVÁ

25.02.2019

16

Pavel KLINEC

26.02.2019

17

Eva BIELIKOVÁ

04.03.2019

18

Ján VANČO

07.03.2019

19

Emília HANUSKOVÁ

12.03.2019

20

Anna VOLKOVÁ

13.03.2019

21

Mária OSTRIHOŇOVÁ

15.03.2019

22

Ján LUPTÁK                  26.04.2019

23

Anna MIKŠÍKOVÁ
                 21.05.2019

24

Štefánia CHOVANOVÁ
                 22.05.2019

25

Anna SPODNIAKOVÁ
                 28.05.2019

26

Mária TOKÁROVÁ
                 03.06.2019

27

Mária NUOŠKOVÁ
                 12.06.2019

28

Helena STRIGÁČOVÁ
                 14.06.2019

29

Ivan KORYTÁR
                 28.06.2019