Šarkaniáda na letisku v Očovej

OKTÓBER – je mesiacom, ktorý je venovaný  starším a každoročne si ho pripomíname ako  MESIAC ÚCTY K STARŚÍM.  Aj my chceme prispieť k  zlepšeniu života, upevneniu a posilneniu medziľudských vzťahov a spolupatričnosti  všetkých našich starších spoluobčanov . Jeseň je krásna svojou farebnosťou, príroda sa predvádza svojimi farbami. Práve tieto dni sú vhodné na to, aby sme využili pekné a zatiaľ ešte slnečné jesenné  dni  na spoločné stretnutie seniorov  na letisku v Očovej. Pre našich klientov, pre klientov iných zariadení, ale aj pre všetkých  seniorov  sme   pripravili spoločné stretnutie spojené s púšťaním šarkanov.

Aj keď sme sa v ráno 23.10.2012 zobudili do hmlistého rána zdalo sa, že nám počasie nebude naklonené svojou priazňou, postupne ranná hmla ustúpila a ukázalo sa nám aj slniečko. My sme sa vytešili spolu s klientami, púšťali sme šarkany  aj  vlastnoručne vyrobených drakov. Vietor nebol síce priaznivý, ale pobyt vonku spojený s pohybom každému prospel. Dobré počasie sme využili a spojili sme ho s výletom na  neďaleký OČOVSKÝ MAJER.  Jeseň sa nám predviedla v plnej kráse svojou pestrofarene sfarbenou prírodou. Všetci sme mohli vnímať jej krásy všetkými zmyslami, počúvať šum lístia z padajúcich stromov a tak načerpať nové sily do ďalších dní. Ťažko hľadať slová, no môžeme povedať, že pre všetkých  klientov to bol neopakovateľný zážitok.