Štiarc z Bukovca

Pod týmto názvom sa konala augustová súťaž v DS a DSS Bukovec v Sebedíne.  Každoročne sa organizátori snažia upútať pozvaných a ako súťažnú úlohu dávajú súťažiacim pripraviť typické slovenské, alebo špefické jedlo. Tento rok to bolo slovenské jedlo-štiarc. Naši klienti sa súťaže vo varení špecialít zúčastnili aj tento rok. Celkom sa im darilo, získlali tretie miesto v skupine súťažných družstiev z okolitých zariadení. Poslaním podujatia nebolo len zasúťažiť si, pochutnať si na dobrotách, ale hlavne sretnúť sa, posedieť si a porozprávať sa s obyvateľmi iných zariadení v príjemnom a veľmi peknom prostredí nádvoria a altánku zariadenia. Ďakujeme BUKOVEC! Tešíme sa na budúci rok!