Zo života seniorov

BIBLIA – STARÝ ZÁKON, počúvanie príbehov zo Starého zákona

V zimnom období sú dni dlhé, preto si ich snažíme skrátiť  a spríjemniť činnosťami a aktivitami. Minulý rok sme sa zapojili v rámci projektu Kumrán -„Čítanie svätého písma“ odvysielané v rádiu Lumen.  Snažili sme sa aj v tomto roku pripraviť podobné posedenie- stretnutie našich klientov spojené s počúvaním Biblie ( Biblické príbehy podľa Starého zákona).

    TVORIVÉ DIELNE – vtáčie búdky

V zimných mrazoch je ťažko prežívať všetkým zvieratám v prírode.  Majú nedostatok potravy, lebo zem pokrýva snehová perina. Aj naši klienti chceli vo svojich snahách pomôcť prežiť im  tuhú zimu, preto sa rozhodli  vyrobiť vtáčie búdky.  Z pripraveného materiálu, ktorý sme si zabezpečili svojpomocne sa šikovným rukám našich klientov  podarilo vyrobiť takéto búdky.  S potešením si ich vyložili na terasu a sledovali ako si  hladné vyzobávájú vtáčí zob.