Deň kreativity v Hriňovej

Veľmi príjemné a zábavné dopoludnie sme prežili v Hriňovej so seniormi z Domova dôchodcov z Hriňovej a aj iných zariadení na tvorivom dopoludní. Hneď ráno nás slniečko sprevádzalo svojimi lúčmi cestou do Hriňovej  a nesklamalo nás ani počas celého dňa. Cestou sme mali  prekrásny výhľad na prírodu, na okolitú krajinu.

V príjemnom prostredí v záhradnej oddychovej zóne na našich seniorov a seniorov zo zariadení z Detvy, Sebedína a Hriňovej čakalo niekoľko tvorivých  úloh, kde mohli využiť svoju fantáziu, nápady, prejaviť svoje tvorivé výtvarné umenie. Jednou z úloh  pre seniorov bolo vytvoriť obraz na papier len prostrednícvom farebných odtlačkov rúk, dlaní bez použitia štetca. Môžeme povedať, že to bol poriadny kus zábavy. Potrápili sme sa všetci,ale výsledok stál za to. Potom seniori každého zariadenia dostali zaujímavú úlohu. So zaviazanými očami nakresliť svojho riaditeľa zariadenia. Ostatní účastníci mohli pomáhať, slovne usmerňovať.    Nakoniec sme ľubovoľne na  tvár jedného klienta mali namaľovať  obraz, motív, prípadne drobné ozdoby podľa vlastného nápadu.

Môžeme povedať, že sme prežili pekné dopoludnie plné radosti zo života,  zábavy, tvorivých nápadov Stretnutie bolo obohatením nielen pre našich klientov, ale prinieslo radosť nám všetkým zúčastneným.