Hlboký vzťah k folklóru človeku zostáva po celý život

Veruže  si naši  seniori s veľkým potešením a radosťou spoločne s učinkujúcimi zanôtili ľudové piesne, ktoré si spievali, aby „im práca ľahšie išla od ruky“, ako spomínajú… Aby im v živote bolo veselšie. Veď ako sa hovorí, pieseň je v srdci zrodená.   O prekrásne zážitky, na ktoré spomíname sa nám postarali deti z detských folklórnych súborov na celoslovenskej prehliadke detských folklórnych súborov v Očovej,  ktorej sme sa zúčastnili.  Bol to pre nás veľký umelecký zážitok, nesmierny pocit šťastia v srdciach každého z nás, pocit radosti a úsmevy na  tvárach.   Veď posúďte sami!………………

 

 

Pán Čunderlík  si zaspomínal na časy, kedˇon stával na pódiu v časoch svojej hudobnej kariéry, na časy svojej mladosti.  No láska k hudbe, piesni  v srdci zostáva po celý život!…………………………………………….