Keď sa kniha života otvára na 95. strane

Tvár popísaná známkami času, milý pohľad, úsmev v perách, krok aj keď už neistý,  ale pokoj v duši a pocit šťastia v srdci !!   Takto sa spoločne s nami tešila pani Magdaléna HRONČIAKOVÁ  v deň dožitých prekrásnych 95.narodením.   Zo srdca Vám všetci blahoželáme a prajeme Vám, aby Vám pán Boh dovolil spoločne sa tešiť v zdraví ešte veľa, veľa ďalších dní .  Blahoželáme!!!!!!

STRIEBRO VAŠICH VLASOV JE MÚDROSTI DOKLAD, STRIEBRO VAŠICH VLASOV JE  NÁŠ VEĽKÝ POKLAD!….

 

Kedˇsa kniha života otvorí na 70.strane  !!!………………………………..

Naša klientka pani Elenka Balážová v deň svojich 70.narodenín žiarila šťastím. Zo srdca Vám prajeme ,nech Vám pevné zdravie slúži do ďalších rokov, nech nás Vašou prítomnosťou,  úprimnosťou a dobrosrdečnosťou obdarúvate ešte mnoho, mnoho ďalších dní ! Všetko najlepšie !