Trávenie voľného času seniorov

Prichádza jar , na ktorú naši seniori čakajú ,ale musíme úprimne  priznať, že nielen oni. Čakáme na ňu všetci, lebo slniečka bolo v zimnom období málo.V čase nepriaznivého počasia trávime voľný čas v činnosti v tvorivých dielňach,  spoločenskými hrami, besedami v skupine. Jar je pre nás všetkých očakávaním, lebo s príchodom jari všetci načerpáme síl zo slniečka, ktoré nám dodáva energiu, dobrú náladu a prospešne vplýva na naše zdravie.