Vystúpenie FS Hajduky z Vyšných Lapš v Poľsku

Úcta seniorom, pozdravy od folklórneho súboru Hajduky z Poľska

Október je mesiacom, ktorý je venovaný úcte k starším, je venovaný našim seniorom. Je to čas, kedy sa viac zamyslíme nad rýchlosťou plynutia času, zamyslíme sa nad tým, že toto obdobie je obdobím, ktoré čaká na každého z nás. Vždy v tomto čase venujeme pozornosť a prejav lásky a úcty seniorom vo zvýšenej miere ako znak úcty, uznania a poďakovania za prácu, za všetko, čo v živote vykonali. Tento rok sme privítali vzácnych hostí Folklórny súbor Hajduky z Vyšných Lapš v Poľsku, ktorý pôsobí pod patronátom Spolku Slovákov v Poľsku. Predstavili sa s tancami z nášho regiónu, zo Spiša, ale aj tancami z Poľska. Vystúpenie venované seniorom veru zapôsobilo na všetkých, úsmev na tvárach, pocit šťastia bol tým najväčším poďakovaním. Ej veru, chvíľami sa aj slzy po lícach „zgúľali“… Ale boli to slzy dojatia, šťastia, možno aj spomienok na mladosť.

Z vystúpenia folklórneho súboru Hajduky z Poľska