Oznam o návštevách obyvateľov u príbuzných v čase vianočných sviatkov

Odporúčané podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov Domova seniorov Dolinka počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia

Všetci klienti a zamestnanci boli dňa 18. decembra 2020 otestovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom. Po dohode s vedúcou zdravotného úseku Domova seniorov Dolinka sme sa rozhodli, že na základe negatívnych výsledkov testovania môžu klienti na sviatky zariadenie bezpečne opustiť za dodržania nasledovných podmienok:

  • Pri návrate do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívu seniorov v domove sa preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako, 24 hodín.

  • aj v prípade negatívneho výsledku tohto PCR testu je nutná izolácia na izbe po dobu minimálne piatich dní v zariadení a následné indikované testovanie antigénovým testom, ak bude výsledok antigénového testu pozitívny, zostávajú v izolácii; ak bude výsledok antigénového testu negatívny, izolácia je ukončená,

  • z dôvodu prebiehajúcich sviatkov odporúčame ukončiť návštevu klienta v domácnosti v termíne 29-30. decembra 2020, alebo 4 -5. 01.2021

  • zároveň dôrazne odporúčame rodinným príslušníkom klienta zariadenia, aby predtým ako klient opustí zariadenie a príde počas sviatkov do ich domácnosti, absolvovali test (antigénový test alebo PCR test ) s cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka – klienta zariadenia počas jeho pobytu mimo zariadenia, a tým aj ostatných klientov tohto zariadenia po jeho návrate s  následnými dôsledkami šírenia ochorenia COVID-19 v zariadení.

Žiadame všetkých rodinných príslušníkov, aby v záujme ochrany ostatných klientov Domova seniorov Dolinka, ktorí zostanú počas Vianočných sviatkov v domove striktne dodržiavali odporúčané zásady a ochránili ich tak pre šírením ochorenia COVID-19.