Nové opatrenia v Domove seniorov Dolinka

Prosíme všetkých návštevníkov Domova seniorov Dolinka o vypísanie čestného prehlásenia pri hlavnom vchode, dezinfekcie rúk, správne nasadeného respirátora / rúška. Návšteva je umožnená len OTP. Hlavný vchod bude v domove uzamknutý prosíme ZVONIŤ..Naše sociálne zariadenie sa riadi pravidlami určenými v semafóre pre sociálne služby  ktoré vydalo MPSVaR. Semafor pre sociálne služby(1) Za rešpektovanie pravidiel vopred Ďakujeme.