Otvorenie Domova seniorov Dolinka od 12.10.2022

S radosťou Vám oznamujeme že Naše zariadenie sa  otvára pre rodinných príslušníkov  a priateľov od 12.10.2022

Naďalej platia opatrenia  ako sú prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk a zapísanie sa do knihy návštev.

Ďakujeme 🙂