Uzatvorenie Domova seniorov Dolinka od 19.02.2023

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, zvýšenej chorobnosti a v súvislosti s vysokým výskytom chrípky a chrípke podobných respiračných ochorení sú návštevy od 19.02.2023 v Domove seniorov Dolinka zakázané do odvolania.