Uzatvorenie Domova seniorov Dolinka od 03.03.2023

Oznamujeme, že sa Domov seniorov Dolinka uzatvára od 03.03.2023 pre  pozitívnu prijímateľku sociálnej služby na ochorenie Covid – 19. Uzatvorenie platí až do odvolania. Ďakujeme