Otvorenie Domova seniorov Dolinka od 08.03.2023

Oznamujeme, že v Domove seniorov Dolinka sú povolené návštevy od 08.03.2023.