Aktuality

Krízový plán ochrany zamestnancov a obyvateľov domova pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19)

Chvíle v knižnici v Očovej

Marec je venovaný mesiacu knihy, aj my si vždy pripomíname tento mesiac  prečítaním peknej knihy, prípadne  si spoločne prečítame krátky literárny útvar, pohovoríme si o prečítam príbehu formou voľného  rozhovoru, besedy. Chvíle strávené v knižnici sú však pre nás zážitkom, nie sú len obyčajnými chvíľami oddychu. Načerpáme a nazbierame nové poznatky, každý si nájde to svoje. Pán Čunderlík sa nevzdialil ani na chvíľu od kníh venovaných ovocinártsvu, pani Hroncová podrobne študovala kuchárske knihy. Každý si tam našiel svoje a veru nechcelo sa nám od kníh ani odísť. Musím povedať, že sme knižnicu opakovane navštívili niekoľkokrát a vždy sa sem vraciame Čítajte viac

Aj karneval je dôkazom, že zo života sa môžeme tešiť v každom veku

Tešiť sa zo života v každom veku a v každom čase, zabávať sa a vedieť sa tešiť zo spoločných chvíľ prežitých s  priateľmi, príbuznými je neopakovateľný zážitok pre každého z nás. Chvíle prežité spolu sú jedinečné, plné emócií, pocitu šťastia a radosti. Pretože týchto okamihov je čoraz menej, snažíme sa vytvárať prostredie a  podmienky, aby týchto chvíľ neubúdalo, ale naopak, bolo ich čím ďalej viac.  Jednou z  našich snáh bolo karnevalové stretnutie seniorov v našom zariadení.  Rozžiarené tváre  hovorili za všetko, šťastie a iskierky v očiach seniorov  boli pre nás tým najväčším poďakovaním.