Aktuality

Chvíle v knižnici v Očovej

Marec je venovaný mesiacu knihy, aj my si vždy pripomíname tento mesiac  prečítaním peknej knihy, prípadne  si spoločne prečítame krátky literárny útvar, pohovoríme si o prečítam príbehu formou voľného  rozhovoru, besedy. Chvíle strávené v knižnici sú však pre nás zážitkom, nie sú len obyčajnými chvíľami oddychu. Načerpáme a nazbierame nové poznatky, každý si nájde to svoje. Pán Čunderlík sa nevzdialil ani na chvíľu od kníh venovaných ovocinártsvu, pani Hroncová podrobne študovala kuchárske knihy. Každý si tam našiel svoje a veru nechcelo sa nám od kníh ani odísť. Musím povedať, že sme knižnicu opakovane navštívili niekoľkokrát a vždy sa sem vraciame Čítajte viac

Aj karneval je dôkazom, že zo života sa môžeme tešiť v každom veku

Tešiť sa zo života v každom veku a v každom čase, zabávať sa a vedieť sa tešiť zo spoločných chvíľ prežitých s  priateľmi, príbuznými je neopakovateľný zážitok pre každého z nás. Chvíle prežité spolu sú jedinečné, plné emócií, pocitu šťastia a radosti. Pretože týchto okamihov je čoraz menej, snažíme sa vytvárať prostredie a  podmienky, aby týchto chvíľ neubúdalo, ale naopak, bolo ich čím ďalej viac.  Jednou z  našich snáh bolo karnevalové stretnutie seniorov v našom zariadení.  Rozžiarené tváre  hovorili za všetko, šťastie a iskierky v očiach seniorov  boli pre nás tým najväčším poďakovaním.

Vystúpenie FS Hajduky z Vyšných Lapš v Poľsku

Úcta seniorom, pozdravy od folklórneho súboru Hajduky z Poľska Október je mesiacom, ktorý je venovaný úcte k starším, je venovaný našim seniorom. Je to čas, kedy sa viac zamyslíme nad rýchlosťou plynutia času, zamyslíme sa nad tým, že toto obdobie je obdobím, ktoré čaká na každého z nás. Vždy v tomto čase venujeme pozornosť a prejav lásky a úcty seniorom vo zvýšenej miere ako znak úcty, uznania a poďakovania za prácu, za všetko, čo v živote vykonali. Tento rok sme privítali vzácnych hostí Folklórny súbor Hajduky z Vyšných Lapš v Poľsku, ktorý pôsobí pod patronátom Spolku Slovákov v Poľsku. Predstavili sa s tancami z nášho regiónu, zo Spiša, ale aj tancami z Poľska. Čítajte viac

Pozdrav seniorom od mladých

Na sklonku jesene padá lístie, jeseň prírodu sfarbuje do množstva krásnych farieb. Ako každé ročné obdobie, tak aj jeseň má svoje čaro.Preto v jeseň je mesiac október venovaný seniorom, je venovaný úcte, porornosti k našim starším.  Každoročne si spoločne pripomenieme tieto dni posedením, prídu nás pozdraviť deti zo Základnej školy Mateja Bela Funtíka z Očovej s kyticou pozdravov, ktorú uvili s piesní, tancov, milých slov a veršov venovaných našim seniorom.   Všetkým sa oči rozžiarili šťastím, spoločne si pospevovali tóny ľudových piesní a všetkými zmyslami prijímali radosť, šťastie a dobrú náladu, ktorú nám rozospievaná mládež priniesla.  Aspoň na chvíľočku sa podarilo Čítajte viac

Vyrezávanie tekvíc, spoločné stretnutie seniorov v Domove seniorov Dolinka

 Aj tento rok sme nesklamali tradíciu, ktorej ostávame verní. Tradícia vyrezávania tekvíc patrí k jeseni, ľudia si ozdobovali tekvice, zdobili okolie svojich príbytkov a záhrad. Našim zámerom bolo,  aby sa stretli seniori na spoločnom posedení v príjemnom prostredí, strávili spolu dopoludnie, pritom využili čas na zdobenie a vyrezávanie tekvíc. Veď tie zážitky, ktoré si človek odnesie mu zostávajú, pôsobia na vnútornú  pohodu, vytvárajú pocit šťastia a spokojnosti. A naši seniori všetci bez výnimky neskrývali, že sú spokojní, že sú šťastní a cítia sa dobre v skupine rovesníkov.            Spoločnými silami sme toho dokázali dosť, veď posúďte sami. Každý sa pričinil Čítajte viac

Seniori medzi mladými folkloristami

 Kultúrny dom v Očovej patril v piatok mladým folkloristom,  medzinárodnej prehliadke  detských folklórnych súborov,  na ktorom sme sa aj tento rok zúčastnili.Bol to pre nás všetkých veľký zážitok, radosť v tvárach všetkých , hlavne seniorov hovorí za všetko. Seniori medzi mladými členmi detského folklórneho súboru po vystúpení priam žiarili.

Keď sa seniori zabávajú

Nastal čas, fašiangové obdobie, čas maškarných plesov, karnevalov a zábavy.  Ľudia sa obliekajú do rôznych kostýmov, masiek a poriadajú karnevaly, dedinské veselice.   Ani my sme nezostali výnimkou, ostali sme verní tradícii  a  výsledok stál za to !!!   Zábava a šťastné a usmiate tváre seniorov hovorili za všetko.  Takto sme sa zabávali na našom karnevale aj s našimi blízkymi, rodinnými príslušníkmi, priateľmi.