Aktuality

Uvoľňovanie opatrení od 14.04.2022

Od 14.04.2022 sa Naše zariadenie uvoľňuje.  Návštevy počas Veľkonočných sviatkov budú umožnené v hodinách od 9.00 -11.00 hod. a od 13.00 – 16.00 hod. Návšteva pre mobilných prijímateľov sociálnych služieb je umožnená vo vonkajších priestoroch areálu.Doporučujeme, aby  každá návšteva mala prekryté horné dýchacie cesty rúškom/ respirátorom. K ležiacim prijímateľom soc.služieb je umožnená návšteva pri lôžku, maximálne 2 ľudia a 30 minút. Je povinné,  aby  každá návšteva mala prekryté horné dýchacie cesty rúškom/ respirátorom, vydezinfikované ruky. Návšteva domov ( dovolenka prijímateľa sociálnej služby) je umožnená minimálne na 24 hodín. ( Po príchode sa prijímateľ sociálnej služby  otestuje). Doporučujeme nahlásiť vopred návštevu… Čítajte viac

Nové opatrenia počas Vianočných sviatkov

Počas Vianočných sviatkov je možnosť opustiť zariadenie len plne zaoč. obyvateľom. Obyvatelia môžu opustiť zariadenie minimálne na 72 hodín k rodine, ktorá spĺňa,kopia-covid-a-navstevy-zss_14-12-2021 final(1) nariadenia MPSVaR čiže O a P. V prílohe nájdete všetky potrebné informácie. Ďakujeme a Želáme prekrásne Vianočné sviatkyusmernenie-k-priebeznemu-testovaniu-14-12-2021-6

Nové opatrenia od 15.11.2021

V pondelok, 15. 11. 2021, prechádza okres Zvolen do čiernej fázy (podľa aktuálne platného Covid au schváleného Vládou Slovenskej republiky). V Domove seniorov Dolinka preto  bude potrebné dodržiavať nasledujúce opatrenia:Návšteva bude umožnená len návštevníkom po očkovaní a prekonaní Covid 19 nie viac ako 180 dní. Návšteva je umožnená len v pracovné dni o 13.00 hod. a 14.00 hod. Je potrebné dopredu sa nahlásiť telefonicky.  Návšteva bude umožnená len vo vstupnej hale, kde je potrebné mať respirátor. Do zariadenia už návštevník nemôže vstupovať!!! Ďakujeme za rešpektovanie opatrení.

Nové opatrenia v Domove seniorov Dolinka

Prosíme všetkých návštevníkov Domova seniorov Dolinka o vypísanie čestného prehlásenia pri hlavnom vchode, dezinfekcie rúk, správne nasadeného respirátora / rúška. Návšteva je umožnená len OTP. Hlavný vchod bude v domove uzamknutý prosíme ZVONIŤ..Naše sociálne zariadenie sa riadi pravidlami určenými v semafóre pre sociálne služby  ktoré vydalo MPSVaR. Semafor pre sociálne služby(1) Za rešpektovanie pravidiel vopred Ďakujeme.

Oznam o návštevách obyvateľov u príbuzných v čase vianočných sviatkov

Odporúčané podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov Domova seniorov Dolinka počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia Všetci klienti a zamestnanci boli dňa 18. decembra 2020 otestovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom. Po dohode s vedúcou zdravotného úseku Domova seniorov Dolinka sme sa rozhodli, že na základe negatívnych výsledkov testovania môžu klienti na sviatky zariadenie bezpečne opustiť za dodržania nasledovných podmienok: Pri návrate do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívu seniorov v domove sa preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako, 24 hodín. aj v prípade negatívneho výsledku tohto PCR testu je nutná Čítajte viac