Nové opatrenia počas Vianočných sviatkov

Počas Vianočných sviatkov je možnosť opustiť zariadenie len plne zaoč. obyvateľom. Obyvatelia môžu opustiť zariadenie minimálne na 72 hodín k rodine, ktorá spĺňa,kopia-covid-automat-navstevy-zss_14-12-2021 final(1) nariadenia MPSVaR čiže O a P. V prílohe nájdete všetky potrebné informácie. Ďakujeme a Želáme prekrásne Vianočné sviatkyusmernenie-k-priebeznemu-testovaniu-14-12-2021-6

Nové opatrenia od 15.11.2021

V pondelok, 15. 11. 2021, prechádza okres Zvolen do čiernej fázy (podľa aktuálne platného Covid automatu schváleného Vládou Slovenskej republiky). V Domove seniorov Dolinka preto  bude potrebné dodržiavať nasledujúce opatrenia:Návšteva bude umožnená len návštevníkom po očkovaní a prekonaní Covid 19 nie viac ako 180 dní. Návšteva je umožnená len v pracovné dni o 13.00 hod. a 14.00 hod. Je potrebné dopredu sa nahlásiť telefonicky.  Návšteva bude umožnená len vo vstupnej hale, kde je potrebné mať respirátor. Do zariadenia už návštevník nemôže vstupovať!!! Ďakujeme za rešpektovanie opatrení.

Nové opatrenia v Domove seniorov Dolinka

Prosíme všetkých návštevníkov Domova seniorov Dolinka o vypísanie čestného prehlásenia pri hlavnom vchode, dezinfekcie rúk, správne nasadeného respirátora / rúška. Návšteva je umožnená len OTP. Hlavný vchod bude v domove uzamknutý prosíme ZVONIŤ..Naše sociálne zariadenie sa riadi pravidlami určenými v semafóre pre sociálne služby  ktoré vydalo MPSVaR. Semafor pre sociálne služby(1) Za rešpektovanie pravidiel vopred Ďakujeme.

Oznam o návštevách obyvateľov u príbuzných v čase vianočných sviatkov

Odporúčané podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov Domova seniorov Dolinka počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia Všetci klienti a zamestnanci boli dňa 18. decembra 2020 otestovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom. Po dohode s vedúcou zdravotného úseku Domova seniorov Dolinka sme sa rozhodli, že na základe negatívnych výsledkov testovania môžu klienti na sviatky zariadenie bezpečne opustiť za dodržania nasledovných podmienok: Pri návrate do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívu seniorov v domove sa preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako, 24 hodín. aj v prípade negatívneho výsledku tohto PCR testu je nutná Čítajte viac

Oznam o prijatých opatreniach súvisiacich s pandémiou COVID-19

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) sú návštevy v Domove seniorov Dolinka aj donášanie akýchkoľvek vecí /vrátane potravín/ od príbuzných zakázané. Vláda SR dňa 1. októbra 2020 vyhlásila núdzový stav na celom území Slovenskej republiky. V súčinnosti s  núdzovým stavom vydalo MPSVaR Slovenskej republiky Pandemický plán pre prípad pandémie. Súčasťou Pandemického plánu je aj opätovné určenie Domova seniorov Dolinka, ul. ČSA 67/57, 962 23 ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Na základe vyššie uvedených skutočností platí pre všetkých zamestnancov a  prijímateľov sociálnej služby v  Domove seniorov Dolinka Krízový plán prijatý dňa 5. mája 2020 Čítajte viac

Krízový plán ochrany zamestnancov a obyvateľov domova pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19)