Kontakty

Riaditeľ

       Ing. Lenka Španová      
        Mobil: 0917 699 697         Tel.: 045/5349 634 info@dsdolinka.sk

 

Ekonómka

Ing. Lenka Španová
Mobil: 0917 699 697
Tel.: 045/5349 635 info@dsdolinka.sk

 

Sociálne odd.:

                Mgr. Zuzana Polcová               Tel: 045/5401 873
Mobil: 0907 991 264
socialnedolinka@gmail.com info@dsdolinka.sk

Hlavná sestra:

Mgr. Jana Bednarčíková
Tel.: 045/5401 873
Mobil: 0917 699 701 info@dsdolinka.sk