Zoznam žiadateľov o sociálnu službu

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 10.08.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 7129 29.12.2015 Zvolen
2. 5500 21.04.2017 Zvolen
3. 4200 14.06.2016 Budča
4. 2200 12.02.2019 Budča
5. 6800 25.02.2019 Zvolen
6. 8800 26.04.2019 Očová
7. 5500 27.09.2019 Banská Bystrica
8. 3700 03.10.2019 Očová
9. 1276 15.05.2020 Očová
10. 3750 13.07.2020 Slovenská Ľupča
11. 2580 13.11.2019 Zvolen
12. 5775 02.11.2020 Zvolen
13. 6774 17.12.2020 Zvolen
14. 1000 29.04.2021 Zvolen
15. 8200 21.06.2021 Zvolen
16. 5300 06.07.2021 Detva
17. 1111 16.08.2021 Lieskovec
18. 7150 12.11.2021 Banská Bystrica
19. 7410 29.06.2022 Očová
20. 7530 05.08.2022 Očová
21. 2000 17.08.2022 Zvolen
22. 7330 17.08.2022 Zvolen
23. 7180  11.10.2022  Banská Bystrica
24. 7490 17.10.2022 Banská Bystrica