Poradovník žiadateľov

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 21.01.2019

Meno a priezvisko Dátum prijatia žiadosti
1 Emília HANUSKOVÁ 12.03.2019
2 Soňa NAVRÁTILOVÁ 26.07.2019
3 Pavel TUČEK 14.08.2019
4 Jozef MICHÁLIK 16.08.2019
5 Helena MATUŠKOVÁ 27.08.2019
6 Zuzana DANIELOVÁ 30.08.2019
7 Anna ĎURICOVÁ 02.09.2019
8 Peter ŤAVODA 10.09.2019
9 Emília MIČODOVÁ 10.09.2019
10 Marta SLAŠŤANOVÁ 16.09.2019
11 Mária GLONČÁKOVÁ 22.10.2019
12 Štefan ŠUŠUK 23.10.2019
13 Mária LACKOVÁ 25.10.2019
14 Ján LACKO 25.10.2019
15 Mária ĎURAČKOVÁ 11.11.2019
16 Elena MALATINCOVÁ 27.11.2019
17 Agnesa PAUČOVÁ 05.12.2019
18 Alexander HROMADA 14.01.2020
19 Zuzana PIECKOVÁ 17.01.2020
20 Elena ŠUŠKOVÁ 21.01.2020
21 Mária MAĽOVÁ 22.01.2020
22 Soňa DOLINSKÁ – KOLLÁROVÁ 27.01.2020
23 Vlasta DEKANOVSKÁ 04.02.2020
24 Cyril ZEMAN 04.02.2020
25 Anna POHORELCOVÁ 06.02.2020
26 Janka PUTIŠOVÁ 12.02.2020