Poradovník žiadateľov

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 01.04.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 7660 26.07.2019 Banská Bystrica
2. 7340 16.08.2019 Vígľaš – Pstruša
3. 7450 27.08.2019 Banská Bystrica
4. 7520 30.08.2019 Zvolen
5. 7560 02.09.2019 Detva
6. 7080 10.09.2019 Očová
7. 7200 10.09.2019 Očová
8. 7210 16.09.2019 Ihráč
9. 7620 22.10.2019 Zvolen
10. 2900 23.10.2019 Detva
11. 8200 25.10.2019 Očová
12. 7710 11.11.2019 Detva
13. 7550 27.11.2019 Zvolen
14. 7720 05.12.2019 Zvolen
15. 7740 14.01.2020 Zvolen
16. 7460 17.01.2020 Zvolen
17. 8000 21.01.2020 Banská Bystrica
18. 8001 22.01.2020 Sebedín – Bečov
19. 8010 27.01.2020 Banská Bystrica
20. 9560 03.02.2020 Zvolen
21. 7420 04.02.2020 Banská Bystrica
22. 7380 04.02.2020 Medzibrod
23. 7630 06.02.2020 Očová
24. 8040 12.02.2020 Zvolen
25. 9660 18.02.2020 Stožok
26. 7081 28.02.2020 Zvolen
27. 8370 02.03.2020 Slovenská Ľupča
28. 7320 02.03.2020 Zvolen
29. 1670 09.03.2020 Zvolen
30. 7070 11.03.2020 Očová
31. 1408  14.08.2019 Detva
32. 7350 30.03.2020 Sliač