Zoznam žiadateľov o sociálnu službu

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 10.08.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 7129 29.12.2015 Zvolen
2. 5500 21.04.2017 Zvolen
3. 4200 14.06.2016 Budča
4. 2200 12.02.2019 Budča
5. 6800 25.02.2019 Zvolen
6. 5500 27.09.2019 Banská Bystrica
7. 2580  13.11.2019  Zvolen
8. 1276 15.05.2020 Očová
9. 3750 13.07.2020 Slovenská Ľupča
10. 5775 02.11.2020 Zvolen
11. 6774 17.12.2020 Zvolen
12. 1000 29.04.2021 Zvolen
13. 1111 16.08.2021 Lieskovec
14. 7150 12.11.2021 Banská Bystrica
15. 7530 05.08.2022 Očová
16. 2000 17.08.2022 Zvolen
17. 7330 17.08.2022 Zvolen
18. 7490 17.10.2022 Banská Bystrica
19. 0772 24.11.2022 Zvolen
20. 1140 07.12.2022 Podkriváň
21. 7890 07.12.2022 Podkriváň
22. 5167 04.01.2023 Zvolen
23. 2709 04.01.2023 Detva
24. 9420 18.01.2023 Banská Bystrica
25. 8776 19.01.2023 Zvolen
26. 7830 20.01.2023 Banská Bystrica
27. 3773 31.01.2023 Očová
28. 7400 06.02.2023 Lučenec
29. 4510 14.02.2023 Banská Bystrica
30. 0990 24.02.2023 Banská Bystrica