Zoznam žiadateľov o sociálnu službu

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 10.08.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 5500 21.04.2015 Zvolen
2. 2580 13.11.2019 Zvolen
3. 6774 17.12.2020 Zvolen
4. 1274 15.05.2020 Očová
5. 3750 13.07.2020 Slovenská Lupča
6. 7150 12.11.2021 Banská Bystrica
7. 7330 17.08.2022 Zvolen
8. 2000 17.08.2022 Zvolen
9. 7890 07.12.2022 Podkriváň
10. 2709 04.01.2022 Detva
11. 9420 18.01.2023 Banská Bystrica
12. 7830 20.01.2023 Banská Bystrica
13. 2850 10.03.2023 Zvolen
14. 7300 10.03.2023 Poníky
15. 5734 10.03.2023 Poníky
16. 7510 12.04.2023 Banská Bystrica
17. 1140 07.12.2022 Podkriváň
18. 0772 24.11.2022 Zvolen
19. 7490 17.10.2022 Banská Bystrica
20. 7530 05.08.2022 Očová
21. 1111 16.08.2021 Lieskovec
22. 1000 29.04.2021 Zvolen
23. 0550 27.09.2019 Banská Bystrica
24. 6800 25.02.2019 Zvolen
25. 4200 14.06.2016 Budča
26. 7129 29.12.2015 Zvolen
27. 5000 29.05.2023 Zvolen
28. 4774 29.05.2023 Detva
29. 8722 29.05.2023 Zvolen
30. 7740 29.05.2023 Zvolen
31. 9716 31.05.2023 Zvolenská Slatina
32. 6095 08.06.2023 Očová
33. 3731 15.06.2023 Zvolen
34. 8772 13.07.2023 Detva
35. 1148 10.08.2023 Zvolen
36. 1196 21.08.2023 Zvolen
37. 9740 28.09.2023 Tŕnie
38. 7850 06.10.2023 Zvolen
39. 5715 11.10.2023 Zvolen
40. 4731 13.10.2023 Zvolen
41. 7373 16.10.2023 Detva
42. 3729 06.11.2023 Zvolen