Poradovník žiadateľov

23         ZOZNAM ŽIADATEĽOV O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI V  DOMOVE SENIOROV DOLINKA ku dňu 01.04.2020

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpil Domov seniorov Dolinka k zmene zverejňovania poradovníkov – žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke Domova seniorov Dolinka. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený, je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb.

Poradie Kód Dátum prijatia žiadosti Obec
1. 7660 26.07.2019 Banská Bystrica
2. 7340 16.08.2019 Vígľaš – Pstruša
3. 7450 27.08.2019 Banská Bystrica
4. 7520 30.08.2019 Zvolen
5. 7560 02.09.2019 Detva
6. 7080 10.09.2019 Očová
7. 7200 10.09.2019 Očová
8. 7210 16.09.2019 Ihráč
9. 7620 22.10.2019 Zvolen
10. 2900 23.10.2019 Detva
11. 7710 11.11.2019 Detva
12. 7550 27.11.2019 Zvolen
13. 7720 05.12.2019 Zvolen
14. 7740 14.01.2020 Zvolen
15. 7460 17.01.2020 Zvolen
16. 8000 21.01.2020 Banská Bystrica
17. 8001 22.01.2020 Sebedín – Bečov
18. 8010 27.01.2020 Banská Bystrica
19. 9560 03.02.2020 Zvolen
20. 7420 04.02.2020 Banská Bystrica
21. 7380 04.02.2020 Medzibrod
22. 7630 06.02.2020 Očová
23. 8040 12.02.2020 Zvolen
24. 9660 18.02.2020 Stožok
25. 7081 28.02.2020 Zvolen
26. 8370 02.03.2020 Slovenská Ľupča
27. 7320 02.03.2020 Zvolen
28. 1670 09.03.2020 Zvolen
29. 7070 11.03.2020 Očová
30. 1408  14.08.2019 Detva
31. 7350 30.03.2020 Sliač
32. 1276 15.05.2020 Očová
33. 1276 15.05.2020 Očová
34. 1400 29.05.2020 Banská Bystrica
35. 26.06.2020
Očová
36. 7570 29.06.2020
Zvolen