Zmluvy

Dohoda UPSVaR  – č.21/33/012/17 §12 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnávateľská zmluva NN Tatry -Sympatia, d.d.s., a.s.

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu – BM WORK AGENCY, s.r.o.

Zmluva o dodávke plynu – SPP

Dohoda UPSVaR – §12 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dohoda UPSVaR§12 zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluva o združenej dodávke elektriny – SSE

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – Fond pomoci

Dohoda UPSVaR – §12 zákona č.417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluva o dodávke plynu – SPP

Zmluva o výkone supervízie – Mgr. Roman Mojš 

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov – no one s.r.o.

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov – MUDr. Anna Poničanová

Dodatok č.2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov – Lekáreň Vaše Zdravie s.r.o.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange

Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange

Dohoda č.17/33/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ÚPSVaR

Dodatok k zmluve o posyktovaní verejných služieb – Slovak Telekom

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu VaV Avademy BB s.r. o.

Koncesionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o,

Dodatok č.1 k Dohode č. 15-33-054-58 UPSVaR

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní ver

Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange

ZMLUVA  o poskytovaní služieb technika Požiarnej ochrany

Dohoda č.15/33/54/58 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia PM pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54

Zmluva o dodávke plynu SPP

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec alebo RO alebo PO – §12 UPSVaR

Dodatok č.02-2014 – §50j UPSVaR

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – §50j č.24 UPSVaR

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom, a.s. 

Dodatok  č.01-2014 §50j UPSVaR

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – §50j č.15 UPSVaR

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Dohoda o vykonávaní odbornej praxe kurzu intruktor sociálnej rehabilitácie

Zmluva o dodávke a distribúcií elektrickej energie

Zmluva o dodávke a distribúcií elektrickej energie

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov lekáreň

Zmluva o prenájme nebytových priestorov MUDr. Fekiačová

Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy – AP MEDICAL s.r.o.

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami §50a UPSVAR

Zmluva na certifikáciu QECON

Dodatok k zmluve o pripojení – Orange

Dohoda o poskytnuté príspevku na aktivačnú činnosť §52a – UPSVaR