Zmluvy

Dohoda o poskytnuté práspevku na aktivačnú činnosť §52a – UPSVaR

Dodatok k zmluve o pripojení – Orange

Zmluva na certifikaciu QECON

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami §50a UPSVAR

Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy – AP MEDICAL s.r.o.

Zmluva o prenájme nebytových priestorov MUDr. Fekiačová

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov lekáreň

Zmluva o dodávke a distribúcií elektrickej energie

Kolektívna zmluva 2014

Dohoda o vykonávaní odbornej praxe kurzu intruktor sociálnej re

Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – §50j č.15 UPSVaR

Dodatok  č.01-2014 §50j UPSVaR

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom, a.s. 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – §50j č.24 UPSVaR

Dodatok č.02-2014 – §50j UPSVaR

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec alebo RO alebo PO – §12 UPSVaR

Zmluva o dodávke plynu SPP

Dohoda č.15/33/54/58 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia PM pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54

ZMLUVA  o poskytovaní služieb technika Požiarnej ochrany

Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní ver

Dodatok č.1 k Dohode č. 15-33-054-58 UPSVaR

Koncesionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o,

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu VaV Avademy BB s.r. o.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom

Dodatok k zmluve o posyktovaní verejných služieb – Slovak Telekom

Dohoda č.17/33/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti ÚPSVaR

Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Orange

Dodatok č.2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov – Lekáreň Vaše Zdravie s.r.o.

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov – MUDr. Anna Poničanová

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov – no one s.r.o.

Zmluva o výkone supervízie – Mgr. Roman Mojš